Zwiedzanie Ossolineum z przewodnikiem miejskim

Ossolineum to instytucja, którą ufundował w 1817 Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Przekazał on na jej rzecz swój bogaty liczący niemal 25 000 woluminów zbiór ksiąg i stworzył tym samym podwaliny jednej z najważniejszych placówek bibliotecznych w historii polskiej kultury. Zakład powstał „dla Narodu”, a jego celem było gromadzenie druków i rękopisów w języku polskim, prowadzenie badań nad kulturą i historią kraju oraz działalności wydawniczej. Od momentu powstania aż do 1945 roku siedzibą Ossolineum był dawny Kościół św. Agnieszki i klasztor Karmelitanek Trzewiczkowych we Lwowie. Ze względu na powojenne zmiany granic, zbiory zostały przeniesione do Wrocławia. Instytucja wznowiła działalność w 1947 roku w kompleksie obiektów Klasztoru Szpitalików z Czerwoną Gwiazdą, gdzie mieści się nieprzerwanie aż do dzisiaj. Przez lata stała się też jedną z najważniejszych atrakcji miasta, chętnie pokazywaną przez przewodników turystycznych.