Wycieczka na Ostrów Tumski do  najstarszej części Wrocławia

Ostrów Tumski to najstarsza część Wrocławia. Do początków XIX stulecia, kiedy zasypano odnogę Odry, funkcjonował jako wyspa. Początki osadnictwa na tym obszarze historycy datują na IX w. n.e. Kiedy zakładano na Ostrowie Tumskim biskupstwo w roku 1000, był on już jednym z głównych grodów Piastów Śląskich i siedzibą księcia. W IX wieku na miejscu drewnianego kościoła wybudowano pierwszą katedrę, która została zniszczona podczas tzw. reakcji pogańskiej. Obiekt został następnie odbudowany przez króla Kazimierza Odnowiciela. W ciągu wieków katedra była wielokrotnie przebudowywana. Ostrów Tumski stracił na znaczeniu, kiedy na początku XIV wieku książęta przenieśli swoją siedzibę na lewy brzeg Odry. Dzisiaj jest to jeden z najpiękniejszych zakątków Wrocławia i żelazny punkt wycieczek z przewodnikiem turystycznym.