Zwiedzanie z przewodnikiem Uniwersytetu Wrocławskiego

Uniwersytet Wrocławski został założony w 1945 rok. Jednak kontynuuje on tradycje istniejącej od XVIII wieku uczelni niemieckiej, jak również Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Do uczelni należy wiele budynków na terenie całego miasta. Do najważniejszych należą wybudowany w 1739 roku Gmach Główny uczelni, w którym mieści się Aula Leopoldina – barokowa bogato zdobiona reprezentacyjna sala wykładowa; neogotycka Biblioteka Główna (przed II wojną siedziba Miejskiej Kasy Oszczędnościowej i Biblioteki Miejskiej), Biblioteka Uniwersytecka Na Piasku ulokowana w augustiańskim zespole klasztorny z XVIII wieku oraz klasycystyczny Pałac Wallenberg-Pachaly. Obiekty należące do uniwersytetu to jedne z najpiękniejszych budynków w mieście. Dlatego, jeśli planujecie zwiedzać Wrocław, to koniecznie musicie znaleźć czas na ich obejrzenie.