Wycieczki szkolne po Wrocławiu

Oferta naszych wycieczek pieszych po Wrocławiu jest niezwykle różnorodna, a obejmuje m.in. wycieczki dla dzieci oraz wycieczki szkolne.

Klasy 1-4 szkoła podstawowa

Wycieczka nr 1: Życie codzienne w dawnym Wrocławiu – poznanie historii Wrocławia, dawnych obyczajów i zajęć mieszkańców, przywileje miejskie
Wycieczka nr 2: Style w architekturze Wrocławia – budowle romańskie, gotyckie i barokowe – poznanie podstawowych elementów architektonicznych, poznanie budowli.
Wycieczka nr 3: Szlak krasnali i legend wrocławskich – zabawa związana z szukaniem krasnali i poznanie opowieści o nich oraz wysłuchanie legend przy okazji poznanie Wrocławia
Klasy 5,6 szkoła podstawowa i 1-2 gimnazjum

Wrocław stylowy –poznanie i rozpoznawanie stylów w architekturze i rzeźbie na podstawie wrocławskich zabytków
Dzielnica Czterech Wyznań – przybliżenie kulturowej i religijnej różnorodności miasta, pojęcie tolerancja
Ślady wielkich Polaków we Wrocławiu
Klasa 3 gimnazjum i 1-3 liceum

Trasa Eberharda Mocka – poznanie obiektów i historii związanych z bohaterem książek Marka Krajewskiego, poznanie zabytków Wrocławia usytuowanych przy trasie
Muzea Wrocławia
Sztuka współczesna
Architektura XIX I XX wieku we Wrocławiu